Przelewy do Australii – jak przelać tanio i szybko pieniądze na Antypody

Australia to jeden z najbardziej oddalonych od Polski krajów. Mimo tego nasi rodacy czasem wykonują przelewy na Antypody. Podobna sytuacja dotyczy również polskich firm. W przypadku przelewów do Australii wykonywanych przez osoby prywatne, kluczowe znaczenie mogą mieć np. kontakty z tamtejszą Polonią. Warto pamiętać, że na terenie Australii obecnie mieszka około 200 000 osób urodzonych w Polsce lub posiadających polskie korzenie. Jeżeli chodzi o powody wykonywania przelewów do Australii przez rodzime firmy, to kluczowe znaczenie ma rozwijającą się współpraca gospodarcza. Ze względu na dużą odległość, obroty handlowe pomiędzy Polską oraz Australią nie są wysokie. Możemy jednak odnotować systematyczny wzrost ich wartości. Polskich przedsiębiorców mogą zachęcać bardzo dobre warunki prowadzenia firmy w Australii (zobacz ranking Doing Business). Niezależnie od powodu wykonywania przelewu do Australii, taka operacja płatnicza powinna być szybka oraz względnie tania. Wspomnianych wymogów niestety nie spełniają przelewy bankowe, co postanowiliśmy udowodnić w naszym artykule. Na szczęście serwisy pozabankowe takie jak np. CurrencyFair oraz TransferGO, mają alternatywną ofertę przelewów do Kraju Kangurów.

Przelew SWIFT do Australii trzeba wykonać w dolarach USA

Dolar australijski (AUD) to waluta, która zalicza się do dziesięciu najczęściej wymienianych na międzynarodowym rynku walutowym (FOREX). Mimo tego waluta Australii wydaje się egzotyczna dla zdecydowanej większości Polaków. Trudno się temu dziwić, bo opisywana sytuacja wynika po prostu z geograficznego dystansu między Polską i Australią.

Ze względu na niewielkie zainteresowanie klientów indywidualnych kontami w AUD, krajowe banki na ogół nie oferują takich rachunków. Właśnie dlatego przelewy z Polski do Australii często są wykonywane przy pomocy dolara amerykańskiego. To najrozsądniejsze rozwiązanie, bo dolar USA jest zdecydowanie najpopularniejszą globalną walutą. Australijski odbiorca na pewno o wiele łatwiej zaakceptuje przelew w USD, niż podobną taką operację wyrażoną na przykład w euro. Tym niemniej konieczne jest posiadanie przez adresata przelewu konta walutowego w dolarach amerykańskich. W przeciwnym razie wpłata z Polski zostanie przewalutowana po niekorzystnym kursie australijskiego banku (na przykład AUD/USD).

Dowiedz się o ciekawej historii dolara australijskiego i specyfice tej waluty >

Zobacz, jakie są obecnie notowania dolara australijskiego względem złotego >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele przelewów bankowych z Polski do Australii jest wykonywanych w dolarze amerykańskim, czyli walucie dość łatwo akceptowanej przez Australijczyków. Taka sytuacja wynika z mizernej oferty polskich kont bankowych rozliczanych w dolarze australijskim.

Osoba zlecająca przelew z Polski do Australii, znajduje się w podobnej sytuacji, jak nadawca przelewu do Kanady lub USA. W przypadku wszystkich wymienionych krajów, system SWIFT pozostaje jedynym dostępnym rozwiązaniem. Zgodnie ze swoją nazwą, wygodne przelewy europejskie (SEPA), nie obejmują Australii.

Transfery w systemie SWIFT, na które jest skazany rodzimy nadawca przelewów do Australii, docierają do praktycznie każdego kraju, ale są dość powolne (trwają 2 – 3 dni robocze bez opcji przyspieszających – w tak zwanym trybie „Spot”). Kolejnym problemem są prowizje naliczane przez banki pośredniczące, które pomniejszają przesyłaną kwotę. Takie prowizje wystąpią jeśli nadawca wybierze standardową opcję kosztową SHA (ang. shared) zakładającą podział kosztów przelewu z odbiorcą. W przypadku przelewu SWIFT do jednego z mniej znanych banków w Australii, naliczenie prowizji banków pośredniczących jest bardzo prawdopodobne. Usługi takich bankowych pośredników są konieczne, bo w rozliczeniach międzynarodowych uczestniczą tylko największe banki z danego kraju (tzw. korespondenci).

Koszty naliczane przez korespondentów, nie pomniejszą przelewu SWIFT wysyłanego do Australii (np. jako zapłata za fakturę), jeżeli przed jego zleceniem nadawca z Polski wybierze opcję kosztową OUR. Wspomniana opcja kosztowa zakłada całkowite przeniesienie kosztów przelewów (w tym prowizji banków pośredniczących) na nadawcę. W zamian taki nadawca musi jednak uiścić bezzwrotny ryczałt (np. 40 zł – 100 zł) powiększający ogólny koszt przelewu SWIFT.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby wysyłające pieniądze do Australii, muszą uważać na koszty naliczane przez banki pośredniczące (korespondentów w systemie SWIFT). Takie koszty nie obniżą sumy przelewu, jeżeli jego nadawca odpowiednio wcześniej wybrał opcję kosztową OUR i dopłacił odpowiednią kwotę w ramach ryczałtu (np. 60 zł).

Nawet bez opcji kosztowej OUR, koszty bankowych przelewów do Australii są stosunkowo wysokie. Świadczą o tym informacje dotyczące kont walutowych dla konsumentów, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. Posiadacze takich prywatnych rachunków w USD, za przelew internetowy SWIFT na Antypody o równowartości 5000 zł, muszą zapłacić od 4 USD (Nest Bank) do 40 zł (ING Bank Śląski).

Na ogół koszt analizowanego przelewu wynosi 25 zł – 30 zł. Warto dodać, że chodzi o przelew SWIFT w opcji kosztowej SHA, który posiada standardowy czas realizacji (tryb „Spot” – księgowanie przez 2 – 3 dni robocze). Wybór przelewu dostarczanego adresatowi na następny dzień roboczy (tryb „Tomnext”) lub tego samego dnia roboczego (tryb „Overnight”), generuje łączne koszty transferu wyższe np. o 20% – 50%. Na koszty przelewu SWIFT do Australii nierzadko wynoszące ponad 50 zł – 100 zł, negatywnie wpływa również wysoka wartość takiej operacji płatniczej. Jeżeli bank nalicza prowizję wynoszącą 0,50% kwoty przelewu, od 20 zł do 125 zł (tak jak przykładowy Millennium Bank), to nawet najtańszy przelew SWIFT do Australii o równowartości 20 000 zł będzie kosztował 100 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Stałe opłaty za przelew SWIFT (pobierane np. przez ING Bank Śląski) są niekorzystne dla osób przesyłających małe kwoty, ale mogą przynieść oszczędności względem oferty innych banków, jeżeli wysyłana kwota jest znacząca.      

Dowiedz się więcej o różnych aspektach przelewów SWIFT >

Porównanie kosztu przelewów SWIFT (USD) do Australii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla konsumentów) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SWIFT w systemie bankowości internetowej (uwzględniono najtańszy przelew SWIFT) Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew SWIFT) o równowartości 5000 zł 
Alior Bank

Konto walutowe

30 zł 30 zł
BZ WBK

Konto24 walutowe

0,20% kwoty, od 20 zł do 200 zł 20 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

0,25%, od 29,99 zł do 90 zł 30 zł
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy

40 zł 40 zł
mBank

eMAX walutowy

0,35% kwoty, od 25 zł do 200 zł 25 zł
Millennium Bank

Konto Walutowe

0,50% kwoty, od 20 zł do 125 zł 25 zł
Nest Bank

Nest Konto Waluta

4 USD 4 USD
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe

0,50% kwoty, od 30 zł do 250 zł 30 zł
PKO BP

Konto Walutowe

0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł 25 zł
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe

35 zł 35 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Firmowe przelewy do Krainy Kangurów również nie są tanie

Wszystkie problemy z przelewami do Australii, o których pisaliśmy w poprzednim rozdziale, dotyczą również małych polskich firm (przedsiębiorców). Poniższa tabela udowadnia, że najtańszy przelew SWIFT do Australii wykonywany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, również będzie kosztowny. W przypadku takiej przykładowej operacji na 10 000 zł zlecanej w trybie online, mamy do czynienia z opłatą od 5 USD (Nest Bank) do 65 zł (Raiffeisen Polbank). Jak widać, niektóre banki (np. Raiffeisen Polbank) mogą mieć stawki za przelewy SWIFT, które są wyższe dla przedsiębiorców niż konsumentów. Niewielkim pocieszeniem jest to, że właściciel firmy może sobie odliczyć koszty przelewu SWIFT od podatku PIT lub CIT.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelew bankowy SWIFT do Australii zwykle ma podobny koszt dla klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej (konsumenta) oraz przedsiębiorcy. To problem dla małych firm, bo takie podmioty zwykle przesyłają w ramach przelewów walutowych większe kwoty niż konsumenci.  

W przypadku kont walutowych dla firm, pewnym pozytywnym akcentem jest nieco większa łatwość znalezienia rachunku rozliczanego w AUD. Firmowe konta z dolarem australijskim jako waluta rozliczeniową, nie są jednak dostępne w każdym banku. Niektóre krajowe banki oferują polskim przedsiębiorcom tylko ROR-y obsługiwane w czterech najpopularniejszych walutach obcych (USD, EUR, GBP oraz CHF).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele krajowych firm również wykonuje przelewy do Australii rozliczane w dolarach amerykańskich. Tak postępują między innymi przedsiębiorcy, którym bank nie może zaoferować konta prowadzonego w australijskich dolarach.  

Porównanie kosztu przelewów SWIFT (USD) do Australii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla przedsiębiorców) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SWIFT

w systemie bankowości internetowej (uwzględniono najtańszy przelew SWIFT)

Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew SWIFT) o równowartości 10 000 zł
Alior Bank

Rachunek Partner

20 zł 20 zł
BZ WBK

Konto walutowe

 

0,25% kwoty, od 25 zł do 200 zł 25 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

0,25%, od 29,99 zł do 90 zł 30 zł
ING Bank Śląski

Konto Walutowe dla firmy

40 zł 40 zł
mBank

mBiznes konto walutowe

0,35% kwoty, od 25 zł do 200 zł 35 zł
Millennium Bank

Rachunek Biznes w walucie obcej

0,25% kwoty, od 17 zł do 170 zł 25 zł
Nest Bank

BIZnest Konto Waluta

5 USD 5 USD
Pekao S.A.

Pakiet Mój Biznes Walutowy

0,20% kwoty, od 50 zł do 200 zł 50 zł
PKO BP

Pakiet Biznes Waluta

 

0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł 25 zł
Raiffeisen Polbank

Pakiet Walutowy

 

65 zł 65 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Przelew pozabankowy do Australii wykonamy w AUD lub USD

W przypadku państw, do których Polacy mogą wykonywać tylko przelewy bankowe SWIFT (takich jak właśnie Australia), przelewy pozabankowe stają się szczególnie kuszącą alternatywą. Właśnie dlatego w poniższej tabeli uwzględniliśmy jak najwięcej ofert operatorów pozabankowych oferujących przesłanie pieniędzy do Australii. Kilka takich serwisów wyśle pieniądze do Kraju Kangurów za mniej niż 10 zł. Do tej grupy zalicza się:

 • Amronet/PlusKantor.pl/GieldaWalut.com – standardowy przelew SWIFT w USD kosztuje 9,00 zł
 • Global Transfer – standardowy przelew w USD kosztuje 5,00 zł
 • Kantor.pl – przelew SWIFT (USD) w opcji SHA kosztuje 5,00 zł
 • TopFX – standardowy przelew w USD kosztuje 5,00 zł
 • TransferGO – standardowy przelew (z terminem realizacji w następnym dniu roboczym) kosztuje 9,00 zł

Wszystkie powyżej wymienione serwisy ustaliły stałe stawki za przelew, co będzie korzystne dla osób przesyłających do Australii większe kwoty. Jak widać, propozycja TransferGO jest nieco droższa, ale cechuje się znacznie szybszym księgowaniem niż standardowy bankowy przelew SWIFT w trybie „Spot”. W następnym dniu roboczym są zwykle księgowane przelewy bankowe SWIFT z przyspieszającą opcją „Tomnext”. Za wspomniane operacje trzeba zapłacić nawet dziesięć – piętnaście razy więcej, niż za tak samo szybką usługę TransferGO. Inną ciekawą kwestią w przypadku przelewów TransferGO jest ich wysyłanie w dolarze australijskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu, odbiorca przelewu z Australii, nie musi posiadać konta bankowego w innej walucie niż AUD.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Serwis TransferGO szybko i względnie tanio przesyła środki do Australii (w dolarze australijskim). Jeszcze niższe stawki za przelew oferują następujący operatorzy: Global Transfer, Kantor.pl i TopFX.

Z punktu widzenia zleceniodawców przelewów pozabankowych, istotne są również kursy walut, które w analizowanym przykładzie pozwalają na tańszy zakup AUD lub USD (względem oferty banków). O skali różnic najlepiej mogą nam powiedzieć porównania kursów z 31 maja 2018 r. W tym dniu, przeciętny koszt zakupu dolara amerykańskiego od banków wynosił 3,8430 zł. Analogiczna stawka dotycząca dolara australijskiego to 2,9002 zł. Pod koniec maja 2018 roku, porównywane w poniższej tabeli serwisy pozabankowe, proponowały następujące stawki osobom kupującym AUD lub USD:

 • Amronet – 3,6896 (USD/PLN)
 • PlusKantor.pl – 3,7010 (USD/PLN)
 • GieldaWalut.com – 3,6896 (USD/PLN)
 • CurrencyFair – 2,8129 (AUD/PLN)
 • Global Transfer – 3,6965 (USD/PLN)
 • Kantor Walutowy Alior Banku – 3,6957 (USD/PLN), 2,8747 (AUD/PLN)
 • Kantor.pl – 3,6956 (USD/PLN)
 • TOPkantor – 3,6835 (USD/PLN)
 • TopFX – 3,6992 (USD/PLN)
 • TransferGO – 2,8299 (AUD/PLN)

Zaprezentowane powyżej różnice kursowe przekładają się na spore oszczędności (względem przeciętnej oferty banków). Osoba kupująca dolary australijskie za pośrednictwem portalu CurrencyFair, średnio zaoszczędzi 3,01% (3,01 zł na każdych wydanych 100 zł). W przypadku nabycia dolara amerykańskiego przy pomocy TOPkantor, analogiczna różnica wynosi aż 4,15% (4,15 zł na każde wydane 100 zł). Takie oszczędności kursowe przekładają się na spore kwoty, jeżeli klient zamierza wysłać do Australii przelew o dużej wartości (np. w ramach zapłaty za fakturę).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba kupująca w serwisach pozabankowych AUD lub USD przed przelewem do Australii, może zaoszczędzić około 3% – 4% względem przeciętnej oferty banków. 

Sprawdź informacje na temat aktualnych promocji dla osób przesyłających i wymieniających waluty >                                                                                                                     

Przekonaj się, gdzie w Internecie najtaniej można kupić dolara australijskiego >

Transfery do Australii wykonywane z Polski: porównanie oferty popularnych operatorów płatniczych                                           
Nazwa operatora płatniczego lub jego serwisu                               ↓ Koszty przesłania pieniędzy z Polski do Australii (poza kosztami wynikającymi z kursu wymiany środków) Dodatkowe informacje
Amronet/   PlusKantor.pl/ GieldaWalut.com Przelew SWIFT w USD z opcją SHA: 9,00 zł                             Przelew ekspresowy SWIFT w USD z opcją SHA: 75,00 zł. Przelew ekspresowy w USD jest realizowany tego samego dnia roboczego.
CurrencyFair Przelew w AUD: 4,00 AUD                                               (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze) Przy wymianie waluty, klient płaci dodatkową prowizję: wymiana społecznościowa – 0,25% – 0,30% wartości wymiany, wymiana kantorowa – 0,40% – 0,60% wartości wymiany. Przelew do Australii jest wykonywany w dolarach australijskich.
Global Transfer Standardowy przelew w USD: 5,00 zł

Ekspresowy przelew w USD: 85,00 zł

Podane obok opłaty (5 zł/85 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 65 zł (przelew zwykły) lub 145 zł (przelew ekspresowy).
Kantor Walutowy   Alior Banku Przelew SWIFT z opcją BEN lub SHA: przelew normalny – 30 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu), przelew pilny – 45 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu), przelew ekspresowy – 50 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu). Przelew SWIFT z opcją OUR: przelew normalny – 100 zł, przelew pilny – 115 zł, przelew ekspresowy – 120 zł. Indywidualny limit dotyczący liczby bezpłatnych przelewów, zależy od wartości wymiany walut przez danego klienta.
Kantor.pl Przelew SWIFT (USD) w opcji SHA: 5,00 zł. Przelew SWIFT (USD) w opcji OUR: 60,00 zł.
TOPkantor Przelew SWIFT (USD) w opcji SHA: 0,05% przelewanej kwoty, min. 5,00 zł. Opcja OUR w USD: (0,05% kwoty, min. 5,00 zł) + 60,00 zł.
TopFX Standardowy przelew w USD: 5,00 zł

Ekspresowy przelew w USD: 85,00 zł

Podane obok opłaty (5 zł/85 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 65 zł (przelew zwykły) lub 145 zł (przelew ekspresowy).
TransferGO Przelew w AUD (termin realizacji – następny dzień roboczy): 9,00 zł                  

 

Marża dotycząca przewalutowania wynosi 0,4% – 2,2%. Przelew do Australii jest wykonywany w dolarach australijskich.

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane na dzień 31 maj 2018 r.)

Środki z Antypodów można dość łatwo i szybko wysłać do Polski

Ze względu na stosunkowo dużą liczbę Polaków mieszkających w Australii, warto wspomnieć o tym, jakie są możliwości wysłania pieniędzy ze wspomnianego kraju do Polski. W wykonaniu takiej operacji, oprócz miejscowych banków może pomóc na przykład popularny portal CurrencyFair. Jego klienci za opłatą wynoszącą 10,00 zł przeleją środki z Australii do Polski. Dodatkowym atutem jest czas realizacji przelewu (1 – 2 dni robocze), który prezentuje się lepiej niż analogiczny wynik dla najtańszych przelewów SWIFT (opcja „Spot” – 2 dni robocze lub 3 dni robocze). Trzeba też pamiętać, że klienci CurrencyFair mogą liczyć na lepsze od bankowych kursy wymiany walut.

Przeczytaj więcej na Kurencja.com o zaletach portalu CurrencyFair >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dla osób szukających możliwości przesłania pieniędzy z Australii do Polski, dobrą pozabankową alternatywą jest sprawdzony portal CurrencyFair. Ten polecany przez nas serwis, cechuje się niskimi opłatami za przelewy, dobrymi kursami oraz łatwością obsługi.

W Kraju Kangurów często akceptowane są również kryptowaluty

Na terenie każdego z rozwiniętych krajów, systematycznie rośnie akceptowalność kryptowalut oraz liczba osób i firm, które są gotowe na przyjęcie zapłaty w „kryptach”. Australia nie stanowi wyjątku pod tym względem. Warto wiedzieć, że w Australii od lipca 2017 r. Bitcoin (BTC) jest już pełnoprawnym środkiem płatniczym. Taka zmiana prawna oczywiście wpłynęła pozytywnie na rozwój płatności w BTC. Można przypuszczać, że w miarę czasu szybko będzie rosnąć liczba firm oraz osób prywatnych z Australii przyjmujących zapłatę w kryptowalutach (również z Polski). To dobra wiadomość, bo kryptowalutowe przelewy mogą być bardzo szybkie i prawie darmowe. Więcej o tej kwestii pisaliśmy w jednym z naszych artykułów (patrz poniższy link).

Dowiedz się o tym, które kryptowaluty są najlepsze do wykonywania przelewów >

ZWRÓĆ UWAGĘ: Australia to jedno z państw, które przodują pod względem akceptowalności kryptowalut i przyjazności ustawodawstwa. Właśnie dlatego coraz więcej osób i firm z Kraju Kangurów, przyjmie od Polaków płatności w „kryptach”.